Parkinsons

  • มิถุนายน 2021

การตรวจเลือดอาจสามารถวินิจฉัยโรคพาร์กินสันได้

การตรวจวัดโปรตีนในเลือดโดยเฉพาะอาจช่วยให้แพทย์สามารถแยกแยะโรคพาร์คินสันได้อย่างง่ายดายจากความผิดปกติบางอย่างที่คล้ายกัน การตรวจเลือดที่มีศักยภาพนั้น“ ไม่พร้อมสำหรับช่วงไพร์มไทม์”......

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม