การตั้งครรภ์และการเลี้ยงดู> สุขภาพจิต

  • มิถุนายน 2021

สำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังอาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพจิต

เมื่อเด็กเรียนรู้ว่าพวกเขามีอาการป่วยระยะยาวเช่นโรคเบาหวานหรือโรคลมชักพวกเขาก็มีแนวโน้มที่จะประสบปัญหาทางอารมณ์ด้วยเช่นกันการศึกษาเล็ก ๆ......

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
  • มิถุนายน 2021

คุณแม่ไม่ว่างคำแนะนำในการดูแลตนเองเหล่านี้มีไว้เพื่อคุณเท่านั้น

ในฐานะมารดาเราได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอย่างมากมาย ผู้หญิงสมัยใหม่มักจะสร้างความสมดุลระหว่างความเป็นพ่อแม่อาชีพความสัมพันธ์และอื่น ๆ......

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม